Monday, June 5, 2023

درباره من

درود، اکبر کریمیان

از اینکه به صفحه من آمده اید سپاسگزارم

گرامی، در این وبلاگ شما مقاله، یادداشته، سخنرانی و مصاحبه هایم را میتوانید بیابید. تلاشهایم هر چند در قیاس با کوشندکان و عاشقان کشور و ملت چندان مهم نبوده، امیدوارم که توانسته باشد کمکی در راه آزادی و انسانیت کرده باشم.

بیوگرافی کوتاهی در قسمت یاداشتهایم، تحت نام " درباره خودم " تهیه و برای اندسته از دوستانی که جویای کارهایم هستند، آورده ام. با مهر

If you have any question then feel free to drop a message or follow me at social.