Category News

لایحه تبادل زندانی میان بلژیک و ایران
برنامه زنان

لایحه تبادل زندانی میان بلژیک و ایران

Below are your published posts' SEO scores. Now is as good a time as any to start improving some of your posts! با درود به هموطنان گرامی، لایحه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک ، ...

چرا نباید به این انتخابات فرمایشی رأی داد؟
Editorial Picks

چرا نباید به این انتخابات فرمایشی رأی داد؟

اگر امروزه این رژیم اسلامی هنوز تمامی ابزار قدرت و حکومت را در اختیار دارد جای تعجبی نیست، اینمشروعیت را هر چهار سال یکبار ما با تجدید پیمان به او میدهیم، بجز بخش کوچکی از جامعه که...

برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای زنان، ثریا ندیمپور
برنامه زنان

برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای زنان، ثریا ندیمپور

برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای زنان   ثریا ندیم پور برابری جنسیتی وفمنیسم از ارزشهای بنیادی سوسیال دمکراسی مدرن میباشند. زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند وباید از نیمی از ...