Category News

تاریخچۀ حزب سوسیال-دمکرات سوئد
سوسیال دموکراسی

تاریخچۀ حزب سوسیال-دمکرات سوئد

تاریخچۀ برایند سوسیال-دمکراسی در سوئد، برگرفته از سایت حزب سوسیال-دمکرات سوئد...

تاریخچه تشکیل سازمان زنان سوسیال دموکرات سوئد و ساختار تشکیلاتی آن
Editorial Picks

تاریخچه تشکیل سازمان زنان سوسیال دموکرات سوئد و ساختار تشکیلاتی آن

تشکیلات زنان سوسیال دموکرات یکی از تشکل‌های جانبی حزب سوسیال دموکرات است. همه زنان عضو حزب الزاما عضو تشکیلات زنان حزب نیستند. سازمان زنان سوسیال دموکرات در اغلب شهرهای سوئد دارای ...

آزادی، برابری، عدالت و همبستگی
Editorial Picks

آزادی، برابری، عدالت و همبستگی

ارزش های بنیادین سوسیال دموکراسی برگرفته از انتشارات FES: این موسسه به نام فیدریش ایبرت نامگذاری شد وی مدتها در صدر حزب سوسیال دموکرات آلمان و همچنین رییس جمهور منتخب دموکراتیک آلم...

سوسیال دموکراسی نوشته‌ی لِین کِنورثی
سوسیال دموکراسی

سوسیال دموکراسی نوشته‌ی لِین کِنورثی

سوسیال دموکراسی-سوسیال دموکراسی نوشته‌ی لِین کِنورثی اهداف اصلی‌ای که سوسیال دموکراسی در تلاش برای تحقق بخشیدنشان است و باعث تمایز آن از سایر کاپیتالیسم‌هایی که عملاً وجود دارند می...

ایدئولوژی و قدرت - نوام چامسکی
سوسیال دموکراسی

ایدئولوژی و قدرت - نوام چامسکی

با دورد به شما دوستاران سایت سوسیال دموکراسی برای ایران کتاب  ایدئولوژی و قدرت - نوام چامسکی را به شما گرامیان توصیه میکنیم. با مهر مدیریت سایت...

سوسیال دمکراسی چیست؟ ـ ثریا ندیم پور
سوسیال دموکراسی

سوسیال دمکراسی چیست؟ ـ ثریا ندیم پور

سوسیال دمکراسی چیست؟ ثریا ندیم پور سوسیال دمکراسی یک سیستم فکری و یا یک ایدولوژی است برای اداره امورجامعه .  ارزشهای بنیادی سوسیال دمکراسی عبارتند از دمکراسی ، آزادی ، برابری وهمبس...

سوسیال ‌دموکرات‌ها باید در مقابل نیاز جنبش پاسخگو باشند
سوسیال دموکراسی

سوسیال ‌دموکرات‌ها باید در مقابل نیاز جنبش پاسخگو باشند

2019-10-06 ثریا ندیم پور مبارزات مردم ایران پیوسته اوج می‌گیرد. اکنون مردم از هر قشر و طبقه و گروهی وارد میدان مبارزه شده‌اند و هر روز که می ‌گذرد برای گرفتن حقوق خود م فریاد مردم ...

دمکراسی و پرنسیپ های آن
سوسیال دموکراسی

دمکراسی و پرنسیپ های آن

2020-02-13 نوشته ثریا ندیم پور دمکراسی و پرنسیپ های آن دمکراسی حکومت مردم برمردم است. مردم هر چند سال یکبار به احزابی که خواسته هایشان را نمایندگی می کنند رای می دهند و نمایندگان خ...