Category News

 به مناسبت پایان موفقیت آمیز دادگاه حمید نوری
Editorial Picks

 به مناسبت پایان موفقیت آمیز دادگاه حمید نوری

 به مناسبت پایان موفقیت آمیز دادگاه حمید نوریکانون سوسیال دموکراتهای ایران اعلام میدارد که مفتخر است، تا بدین وسیله قدردانی و سپاس خود را از زحمات تمامی دست اندر کاران ، چه از همو...

!بیانیه سوسیال دموکراسی برای ایران: صدای قهرمانان در بند نظام جمهوری اسلامی باشید
Editorial Picks

!بیانیه سوسیال دموکراسی برای ایران: صدای قهرمانان در بند نظام جمهوری اسلامی باشید

صدای قهرمانان در بند نظام جمهوری اسلامی باشید! همانگونه که در خبر آمده است، شش زندانی سیاسی در دفاع از جان دیگر زندانیان، که جانشان در خطر است، دست به اعتصاب غذای خشک زده اند. اعصت...