Category News

فرایند حرکت زنان سوئد برای گرفتن حق رای و مشارکت در احزاب سیاسی
Editorial Picks

فرایند حرکت زنان سوئد برای گرفتن حق رای و مشارکت در احزاب سیاسی

تا قبل از سال ۱۸۶۶ زمینداران بزرگ، کشیشان و خانواده‌های اعیان (سران نیروی دفاعی) و ثروتمندان می‌توانستند رای بدهند و انتخاب شوند. بعد از ۱۸۶۶ تحولات اقتصادی در جامعه صورت گرفت که م...

شعار ۵۰٪ قدرت یا حزب زنان
Editorial Picks

شعار ۵۰٪ قدرت یا حزب زنان

جود تعداد مساوی زنان و مردان در برگه‌های انتخاباتی حزب سوسیال دموکرات موجب شد که حزب در انتخابات سال ۱۹۹۴ موفق شود که تعداد رای‌هایش را به سطح دوران ۱۹۶۸ـ ۱۹۲۴ که دوران طلایی موفقی...

‌ دستاورد های سازمان زنان سوسیال دموکرات سوئد
Editorial Picks

‌ دستاورد های سازمان زنان سوسیال دموکرات سوئد

این نوشته دستاوردهای سازمان زنان سوسیال دموکرات را بعد از گرفتن حق رای در سال ۱۹۲۰ در پهنه‌های مختلف از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، بهبود وضع زنان و خانواده و نیز تلاش آنان را د...