دیدگاه ها مقالات شما

اصالت یا جهالت

اصالت یا جهالت،

در شرایط کنونی این اولین بار است که تمامی دنیا علیه یک دشمن مشترک که همان ویروس کرونا باشد درجبهه های مختلف میجنگند، در ایران هم بجای اینکه دولت در خط اول جبهه باشد این مردم هستند که از جانومال هزینه میکنند تا بتواننددر مقابل این ویروس مقاومت کنند و سرپا بایستند، بهر روی دیر یا زود این ویروسبا هر هزینه ای حتا هزینه جانی بسیار سنگین در ایران هم مهار خواهد شد، اما ویروسی در قرن هیجدهم برپیکر ایران وارد شد که هزاران بار به مراتب سهمگین تر و هراس انگیز تر از ویروس کرونا است و هنوز هم با آندست بگریبانیم.

قرن هیجدهم را که قرن روشنگری و شروع خرافه زدائی در اروپا و ورود به دنیای صنعتی مینامند، در دو کشورهمسایه ایران و روسیه به دو طریق مختلف شروع شد، در روسیهپترکبیربا خشکاندن دریایی از باتلاق اولینسنگ بنای سن پترزبورگ را بر زمین نهاد که بعدها آن را پنجره ای  رو به دنیا نامگذاری کردند، در ایران باظهور نادرشاه، ایران یکبار دیگر به قدرت بلامنازع تبدیل شد و بعد از غروب نادری، فاجعه ظهور قاجار و اولینسنگ بنای حرمسراهای سلاطین این سلسله بر زمین نهاده شد. با آمدن قاجار دوباره نسیم خوش سورچرانیبه مشام ملایان سرازیر گشت و با باز شدن پای آنها به دربار شاهان، آغازی بود برای شیوع ویروس هولناکملایان و خرافات و به دنبال آن شروع قرن نادانی و جهالت و استبداد شیعی برای ملتی که سکان دار یکی ازبا اصالت ترین و قدیمی ترین فرهنگ های دنیا بود.

در اروپا، ناپلئون ها و بیسمارک ها نگاهشان را فراتر از مرزهایشان برای وسعت و ثروت سرزمین هایشان بردهو بر ترک اسبانشان نشستند، در ایران شاهان قاجار بر تخت سلطنت نشسته و بارگاهشان را به مرکز دعانویسی، نذر و نیاز و تعزیه تبدیل کرده و نگاهشان هرگز فراتر از ورودی و خروجی حرمسرایشان‌ تجاوز نکرد.

در اروپا هگل ها و مارکسها با نوشتن مانیفست هایشان برای بهزیستی جوامعشان به یاری آنها آمدند، درایران معماران و سازندگان آینده ایران امثال امیر کبیرها، قائم مقام فراهانی ، میرزا آقا خان کرمانی و…………را بقتل رساندند و بجای ساختن مدرسه، به ساختن امام زاده های عجیب و قریبی، که هرکدامشفابخش بیماری خاصی بودند پرداختند و آنهم در مملکتی که میراث خوار دانشمندی همچون ابن سینا استکه یکی از پدران  علم پزشکی میباشد.

بدین طریق بود که مردم ایران راآلوده ویروسی نمودند که با نگاه اول، هیچ دارویی برای درمان آن و قربانیشدن چندین نسل وجود ندارد مگر داروی خرافه زدایی، اینک بر آزادی خواهان و مخالفان رژیم اسلامی استکه مسئولیت روشنگری و آگاهی مردم را بر دوش گرفته تا شاید بتوانند آنان را از این دام هولناک برهانند و بهآنها بفهمانند که تا زمانی که جامعه بند نافش به ضریح این امامان و امامزادگان ریز و درشت بسته است رنگبهروزی و شادی را نخواهند دید، تا زمانی که پول کتاب بچه دبستانی اش را در چاه چمکران برای پرداختهزینه سفر ظهور امام زمان می ریزد، هرگز سایه خوشبختی و سعادت به آسمان ایران نخواهد رسید،اینجاست که باید پافشاری بر این پیام داشت، که بزرگ‌ترین خطری که یک جامعه را تهدید می‌کند اینست که بهنام دین از آزادی هرکس در بکار گرفتن عقل و خرد خویش جلوگیری می‌کند، به عبارت دیگر، اگر مذهب جایقوانین را در جامعه بگیرد توانایی آزاد اندیشی را از انسان‌ها سلب خواهد کرد.

داود احمدلو

۱۲ دسامبر ۲۰۲۰