سوسیال دموکراسی مقالات و کتابها

سوسيال دموکراسی چيست؟

سوسيال دموکراسی چيست؟

انديشه ها و چالشها؛

نوشته اینگوار کارلسون و آن-ماری ليندگرن

رساله تهیه شده توسط این دو متفکر در حوزه سوسیال دموکراسی، یکی از منسجم ترین نگارشهای موجود برای علاقمندان این تفکر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

برای خواند این نگاه مدرن بر روی لینک زیر کلیک کنید ” سوسیال دموکراسی چیست؟

با مهر