برنامه زنان دیدگاه ها مقالات شما

لایحه تبادل زندانی میان بلژیک و ایران

Below are your published posts’ SEO scores. Now is as good a time as any to start improving some of your posts!

با درود به هموطنان گرامی،

لایحه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک ، دیشب در ساعت ۲۴ پس از۵ روز بحث و جدل در پارلمان بلژیک ، بین نمایندگانمخالف و موافق با کمال تأسف و غمگینی بسیار به تصویب رسید. آراء به ترتیب ؛

۷۹ رأی آری، ۴۱ مخالف  و ۱۱ رأی ممتنع بود که جمع حاضرین در پارلمان به ۱۳۱ نفر میرسید.

البته این تن دادن دولت بلژیک به باجگیری جمهوری اسلامی مطمئنا به اینجا ختم نخواهد شد ، اگر دیگر کشورهایاروپایی این سیاست بلژیک را دنبال کرده و آنرا در کشور خود به تصویب برسانند (که احتمال آن بسیار زیاد است ) ،اثرات آن مسلما بر روی زندگی مخالفان رژیم در خارج از کشور شاید بسیار گران باشد ، چون دیگر برای رژیم اسلامیفرقی نمیکند که مخالفانی که از طرف آنها احساس خطر میکند در کجای اروپا قرار دارند، چون براحتی مزدورانش را برایسر به نیست کردن آنها خواهد فرستاد ، پس هر باری که رژیم اسلامی یکی از اروپاییان را در خاک ایران دستگیر کرد ،میتوانیم مطمئن شویم که در صدد است تا مخالفی را در اروپا ترور بنماید .

بهر روی گرچه این لایحه به تصویب رسید، ولی مبادله زندانیان چند ماهی به طول خواهد انجامید، به امید اینکه در اینفاصله تغییراتی حاصل شود و به باجیگیری رژیم اسلامی خاتمه دهند.

داود احمدلو ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۲