جنبش ها و رویدادها

مجموع کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر با توضیحات

با درود به تمامی انسان مداران و آنهایی که کرامت انسانی را در جهان پاس و ترویج مینمایند.

در زیر متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان انگلیسی و برگردان  فارسی با توضیحات کوتاه، برای فعالین مدنی و سیاسی آورده شده است. تا با مطالعه آن، توانایی درک و ترویج، پاسداری و از همه مهمتر اجرای آن را در جامعه و کشورمان میسر سازند.

این مجموع را که برآیند زحمات انجمن پویا “Pooya  e.V ” و برگردان ب. بی نیاز (داریوش) است، برای شما گرامیان توانسته ام فراهم کنم. لطفا بر روی لینک کلیک کنید.

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

با مهر

اکبر کریمیان

۶ آبان ۱۳۹۵

27/10/2016